On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Smlouvy o vytvoření věcí

Smlouvy o vytvoření věcí upravují právní vztah objednatele a zhotovitele při vytváření věci podle zadání objednatele. Typickou smlouvou o vytvoření věci je smlouva o dílo, která je Vám v aplikaci smlouvy-online k dispozici.

Použít smlouvu o dílo pro vytvoření nějakého nehmotného statku jako je např. databáze, počítačový program nebo autorské dílo je v zásadě možné, nicméně takový postup nedoporučujeme, neboť důležitější než samotné vytvoření nehmotného statku je dohoda o tom, jak s tímto nehmotným statkem bude dále nakládáno. To se provádí licenční smlouvou, k jejímuž vypracování je třeba již odborná erudice zejména v oblasti autorského práva případně práva průmyslového vlastnictví. Pro případnou konzultaci nebo vytvoření licenční smlouvy můžete využít služeb advokátní kanceláře.

 

Vzory
smluv: