On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouvy-online

Smlouvy on-line je internetová aplikace spočívající v automatizovaném generování smluv podle pokynů zadavatele.

Jedná se o nejrůznější kupní smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy a směnky. Tyto smlouvy si zpravidla jejich aktéři stáhnou někde na internetu,dotvoří je podle rad nejrůznějších chytráků nebo zaručených návodů a výsledkem je pak velice nepřehledná několikastránková smlouva, ze které nelze poznat, na čem se vlastně smluvní strany dohodly.

Při soudních sporech pak dochází k velice zdlouhavému dokazování o tom, jaké byly konkrétní práva a povinnosti smluvní stran. Co kdo měl, musel nebo mohl udělat. Při těchto zdlouhavých a úmorných soudních jednáních  jsem dostal nápad na vytvoření speciální internetové aplikace, kde by se jednotlivé smlouvy vytvářely automatizovaně podle pokynů smluvních stran. Největším nešvarem smluv je totiž nejednoznačné zaznamenání obsahu dohody smluvních stran do nějakého textu. Soud totiž při posuzování oprávněnosti nároku vychází z textu smlouvy, který bývá mnohdy natolik nejednoznačný a neurčitý, že výkladem nelze dovodit, na čem se smluvní strany dohodly.

Osoby neznalé práva je tak třeba nechat „pouze“ zaškrtávat možnosti nabízené internetovou aplikací, případně doplňovat důležitá data, identifikační údaje osob a věcí, jakož i výši úplaty, pokud je smlouva úplatná. Smlouva se pak naformuluje automatizovaně podle pokynů zadavatele.

Využití služby automatizovaného generování smluv je zcela zdarma.

Vzory
smluv: