On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Licenční smlouvy

Licenční smlouvy se používají na umožnění užívání nehmotných statků chráněných právem duševního vlastnictví. K dispozici jsou dvě varianty, jednak licenční smlouva obecná, kterou je možno použít na oprávnění k výkonu práva průmyslového - např. práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, vynálezům.

Další variantou je speciální licenční smlouva užití autorského díla.

Vzory
smluv: