On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění (zejména peněz) ze smluv a dalších dokumentů (směnky, uznání dluhu), které byly vytvořeny prostřednictvím aplikace smlouvy-online nebo online-půjčky.

Podmínky poskytování právní pomoc záleží samozřejmě na dohodě mezi advokátem a klientem. Na dohodě mezi advokátem a klientem tak záleží zejména cena, za kterou advokát klientovi právní pomoc poskytne.

Pokud s týká výše ceny poskytnutí právních služeb, tak zaleží na mnoha aspektech. Jednak, zda jde o ojedinělou věc, kterou bude advokát pro klienta vykonávat, nebo zda těchto věcí bude více (v takovém případě se poskytuje právní pomoc s určitou množstevní slevou).

Existují v podstatě dva modely poskytnutí právní pomoci. První je právní pomoc s úplnou refundací zálohy (některé advokátní kanceláře tento způsob inzerují, že jde o poskytnutí právní pomoci zdarma). Zdarma však právní pomoc poskytnuta není. Jde o právní pomoc, kdy klient zaplatí advokátovi zálohu (odměnu za právní pomoc za celý spor), a v případě úspěchu ve věci, kdy je advokátovi přiznáno právo na náhradu nákladů řízení od protistrany, advokát tuto zálohu klientovi vrací, neboť peníze za právní služby vysoudil od protistrany. V konečné důsledku tak klient dostane své peníze, které investoval do právní pomoci advokáta zpět.

Dalším modelem poskytnutí právní pomoci je, že klient nezálohuje celý spor, zaplatí advokátovi pouze něco. Advokátovi pak ale zůstává vše co vysoudil od protistrany, takže má jednak peníze od protistrany, ale i peníze od klienta. Pro advokáta je to výhodnější, že má víc peněz, a pro klienta je to výhodně v tom, že nemusí dávat advokátovi zálohu ve výši hodnoty právních služeb v plné výši. V rámci toho modelu existuje mnoho variant, kdy advokát někdy požaduje pouze minimální zálohu s tím, že část vysouzeného plnění (peněz) si nechá (zpravidla 10-25%). Případně si advokát nechá pouze úroky z přisouzené částky nebo si nechá smluvní pokutu, kterou je zajištěno splacení dlužné částky. Variant je zkrátka mnoho.

Naše advokátní kancelář je přístupná jakékoli dohodě. Před časem udělala speciální nabídku na vymáhání směnečných dluhů, podívejte se, prosím, pro inspiraci tam.

Je nutné rovněž uvést, že mezi náklady na soudní spor je třeba započítat cestovné a náhradu za ztrátu času, který advokát stráví cestováním k soudu, který projednává věc. Aby klienti ušetřili za cestovné a náhradu za ztrátu času, je možné se dohodnout na tom, že soud, který bude projednávat spor, bude Okresní soud v Třebíči. Sídlo naší advokátní kanceláře je naproti, takže žádné náklady na cestovné nebudou klientovi vznikat. Obdobně to je s cestovními náklady, když k řešení sporu bude určen rozhodce, neboť rozhodčí řízení se odehrává především korespondenčně (zpravidla se jednání nenařizuje) a rozhodce spor rozhodne jen dle písemných podkladů (smlouvy).

Uživatelům aplikace smlouvy-online tak doporučujeme, aby v rámci kolonky na projednání sporu zaškrtli kolonku, že příslušný k projednání sporu je soud dle sídla advokátní kanceláře a nebo rozhodce. Ušetří tak výrazně za právní služby.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat.

Mgr. Pavla Kosová, advokátka (http://www.pravnipraxe.com/)

Vzory
smluv: