On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Směnka vlastní

 Remitent (věřitel):

 Věřitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Výstavce směnky (dlužník):

 Dlužník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Směnka


Měna:
Placení v hotovosti


Placení na účet:

Pokud zadáte placení na účet, je třeba napsat přesné jméno bankovního ústavu a adresu. Adresu nesmíte vynechat! Adresa se zadává ve struktuře ulice, číslo popisné, město, např. Stodolní 27, Ostrava.


Směnečný ručitel:


Směnka vlastní

Směnka vlastní je vlastně slib výstavce směnky (dlužníka) zaplatit určitou směnečnou sumu remitentovi (věřiteli).

Směnka je zajišťovacím institutem, neboť vymáhat plnění ze směnky je zpravidla mnohem snadnější, než vymáhat plnění ze smlouvy (bližší informace zde).

Je však třeba dodat,že toto tvrzení přestává pomalu platit. Jelikož směnky byly často zneužívány, začalo se jejich vymáhání problematizovat. K byližšímu vysvětlení tohoto vývoje je možné doporučit např. tento článek).

Ukazuje se tak, že aktuálně je vhodnějším instrumentem na zajištění závazku je než směnka je uznání dluhu).

 

Pro vytavení směnky je třeba přesně specifikovat jednotlivé strany směnky, kterými jsou směnečný dlužník – výstavce směnky a remitent (věřitel). Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl prodávající nebo kupující náležitě identifikován.

Na směnce je třeba uvést částku, kterou výstavce směnky remitentovi dluží a dále místo a datum vystavení směnky.

Rovněž je třeba uvést přesné datum splatnosti směnky.


Směnku lze platit buď v sídle remitenta (věřitele), v sídle výstavce směnky nebo na jiné adrese. Směnečnou sumu lze rovněž zaplatit u peněžního ústavu složením příslušné částky na účet, v takovém případě je třeba uvést název a adresu peněžního ústavu a číslo účtu.

Zajištění zaplacení směnečné sumy může být posíleno rovněž pomocí směnečného ručitele (avala). Pokud bude směnka avalována – zajištěna ručením, je třeba uvést identifikaci avala  jeho jméno, příjmení, adresu, případně další identifikační údaje.

Vygenerovanou směnku si přečtěte a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si směnku vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla směnka vlastní platná, je třeba aby obsahovala tyto údaje a aby ji podepsal výstavce směnky. Pokud bude ve směnce uveden aval, je třeba,  aby směnku též podepsal. Pokud tak neučiní nebude směnečně zavázán a směnečně zavázán bude pouze výstavce směnky (pokud směnku podepsal).

Nejdůležitější je, aby celá směnka byla umístěná včetně podpisu výstavce (případně avala) na jedné stránce!!! Pokud se Vám tam nevejde, zkuste si ji zkopírovat a v nějakém programu zmenšit, případně změňte počet účastníků směnky a udělejte směnek několik.

Pokud zadáte placení na účet, je třeba napsat přesné jméno bankovního ústavu a adresu. Adresu nesmíte vynechat! Adresa se zadává ve struktuře ulice, číslo popisné, město, např. Stodolní 27, Ostrava.Vzory
smluv: