On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

On-line půjčky

Nabízím půjčku Nabízím půjčku

 

On-line půjčky je internetová aplikace umožňující uzavírání smluv na dálku s poskytovateli půjček.

Důvodem vytvoření těchto stránek bylo umožnit lidem a firmám, aby si půjčovali peníze mezi sebou. Existují totiž lidé a firmy, jež si přebytek peněz schovávají v bance, nebo pod polštářem. Přitom by je mohli půjčit těm, kteří to potřebují, a ještě na tom vydělat. Přestože mají peníze, které by mohli lidem půjčit, tak nemají čas ani odborné právní zázemí, aby tento svůj záměr uskutečnili. Aplikace on-line půjčky je právě příležitostí pro ty, kteří jsou ochotni své peníze půjčit druhým lidem.

Na druhou stranu pak existuje spousta lidí, kteří jsou nuceni půjčovat si peníze u nebankovních subjektů, což je vždy spojeno s určitým rizikem. Toto riziko představuje zejména nesrozumitelná smlouva s nejasnými právy a povinnostmi smluvních stran, zejména pak velkou progresivní smluvní pokutou. Žadatelé o půjčku nebo úvěr jsou většinou nuceni podepisovat tyto smlouvy ve velkém časovém presu, bez toho aniž by se s někým mohli poradit. Místo, aby půjčka člověku pomohla, mu pak naopak spíše uškodí.

Aplikace on-line půjčky se snaží sladit zájmy jak věřitelů, tak i dlužníků. Aplikace on-line půjčky tak na jednu stranu umožňuje zajistit splacení závazku smluvní pokutou, ale na druhou stranu tuto smluvní pokutu lze zvolit pouze ve výši 5 % z půjčené částky za každý měsíc prodlení nebo smluvní pokutou ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše těchto pokud je považována v právních vztazích za přiměřenou a férovou.

Aplikace on-line půjčky funguje na elektronickém vytváření smlouvy o půjčce. Půjčka se nabízí vyplněním údajů na přihlašovacím formuláři ohledně rozsahu půjčované částky (od … do), výši úroku z půjčované částky za dobu poskytnutí půjčky a doby, na kterou je půjčka poskytnuta (v měsících). Kromě těchto údajů pak může věřitel volit mezi způsobem splacení půjčky (jednorázově nebo v měsíčních splátkách), způsobem zajištění vrácení půjčky (bez smluvní pokuty, smluvní pokutou ve výši 5 % z půjčené částky za každý měsíc prodlení nebo smluvní pokutou ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení) a způsobem řešení sporu (rozhodcem, obecným soudem žalovaného nebo Okresním soudem v Třebíči z důvodu snadného vymáhání případně nesplaceného dluhu advokátní kanceláří Kovář & Šalomoun, která se podílela na vývoji této aplikace.)

Dlužník pomocí aplikace on-line půjčky pouze vyplní částku, kterou si chce půjčit a aplikace on-line půjčky mu vygeneruje nabídky možných poskytovatelů půjčky. Podle zveřejněných nabídek jednotlivých poskytovatelů půjček, jako je doba poskytnutí půjčky, úroky za dobu poskytnutí půjčky a zajištění, pak dlužník zvolí poskytovatele půjčky a vygeneruje si smlouvu s tímto poskytovatelem. Smlouvu si vytiskne, podepíše a odešle poskytovateli. Poskytovatel se pak rozhodne, zda dlužníkovi požadovanou půjčku poskytne a pokud ano, pošle mu peníze a tím je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem jakožto věřitelem a dlužníkem. V podrobnostech k použití aplikace on-line půjčky a uzavírání smlouvy mezi poskytovatelem půjčky (věřitelem) a dlužníkem odkazuji na obchodní podmínky . Upozorňuji, že k platnosti smlouvy není třeba úředně ověřený podpis dlužníka. V rámci právní jistoty však doporučuji dlužníkům, aby svůj podpis nechali na smlouvě úředně ověřit, protože i ověření podpisu může hrát roli v tom, zda poskytovatel dlužníkovi peníze opravdu půjčí či nikoli.

Velká výhoda smlouvy o půjčce vygenerované prostřednictvím aplikace on-line půjčky pro dlužníka je, že si ji dlužník může bez časového presu přečíst, případně se před jejím podepsání poradit s právníkem, a svobodně se rozhodnout zda smlouvu podepíše či nikoli.

Pro věřitele pak výhodou takto uzavřené smlouvy je, že byla vytvořená z aplikace, na jejímž vývoji se podílela advokátní kancelář Kovář & Šalomoun. V případě neplnění závazků dlužníkem se tak lze obrátit na tuto advokátní kancelář, která zajistí vymožení dluhu.

Přeji Vám mnoho realizovaných obchodů k Vaší spokojenosti pomocí aplikace on-line půjčky.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, advokát ( http://www.pravnipraxe.com/ )

Vzory
smluv