On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

On-line půjčky

Nabízím půjčku Nabízím půjčku

 

On-line půjčky je internetová aplikace umožňující uzavírání smluv na dálku s poskytovateli půjček. Podle nového občanského zákoníku, který změnil terminologii se jedná o zápůjčky. Poskytovatelé půjček (nyní zápůjček) již nejsou označování jako věřitelé, ale zapůjčitelé a příjemci peněz nejsou označování jako dlužníci, ale vydlužitelé.

Důvodem vytvoření těchto stránek bylo umožnit lidem a firmám, aby si půjčovali peníze mezi sebou. Existují totiž lidé a firmy, jež si přebytek peněz schovávají v bance, nebo pod polštářem. Přitom by je mohli zapůjčit těm, kteří to potřebují, a ještě na tom vydělat. Přestože mají peníze, které by mohli lidem zapůjčit, tak nemají čas ani odborné právní zázemí, aby tento svůj záměr uskutečnili. Aplikace on-line půjčky je právě příležitostí pro ty, kteří jsou ochotni své peníze půjčit druhým lidem.

Na druhou stranu pak existuje spousta lidí, kteří jsou nuceni půjčovat si peníze u nebankovních subjektů, což je vždy spojeno s určitým rizikem. Toto riziko představuje zejména nesrozumitelná smlouva s nejasnými právy a povinnostmi smluvních stran, zejména pak velkou progresivní smluvní pokutou. Žadatelé o zápůjčku nebo úvěr jsou většinou nuceni podepisovat tyto smlouvy ve velkém časovém presu, bez toho aniž by se s někým mohli poradit. Místo, aby zápůjčka člověku pomohla, mu pak naopak spíše uškodí.

Aplikace on-line půjčky se snaží sladit zájmy jak věřitelů (zapůjčitelů), tak i dlužníků (vydlužitelů). Aplikace on-line půjčky tak na jednu stranu umožňuje zajistit splacení závazku smluvní pokutou, ale na druhou stranu tuto smluvní pokutu lze zvolit pouze ve výši 5 % ze zapůjčené částky za každý měsíc prodlení nebo smluvní pokutou ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše těchto pokud je považována v právních vztazích za přiměřenou a férovou.

Aplikace on-line půjčky funguje na elektronickém vytváření smlouvy o zápůjčce. Zápůjčka se nabízí vyplněním údajů na přihlašovacím formuláři ohledně rozsahu zapůjčované částky (od … do), výši úroku ze zapůjčované částky za dobu poskytnutí zápůjčky a doby, na kterou je zápůjčka poskytnuta (v měsících). Kromě těchto údajů pak může věřitel (zapůjčitel) volit mezi způsobem splacení zápůjčky (jednorázově nebo v měsíčních splátkách), způsobem zajištění vrácení zápůjčky (bez smluvní pokuty, smluvní pokutou ve výši 5 % ze zapůjčené částky za každý měsíc prodlení nebo smluvní pokutou ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení) a způsobem řešení sporu (rozhodcem, obecným soudem žalovaného nebo Okresním soudem v Třebíči z důvodu snadného vymáhání případně nesplaceného dluhu advokátní kanceláří Kovář & Šalomoun, která se podílela na vývoji této aplikace.)

Dlužník (vydlužitel) pomocí aplikace on-line půjčky pouze vyplní částku, kterou si chce zapůjčit a aplikace on-line půjčky mu vygeneruje nabídky možných poskytovatelů zápůjčky. Podle zveřejněných nabídek jednotlivých poskytovatelů zápůjček, jako je doba poskytnutí zápůjčky, úroky za dobu poskytnutí zápůjčky a zajištění, pak dlužník (vydlužitel) zvolí poskytovatele zápůjčky a vygeneruje si smlouvu s tímto poskytovatelem. Smlouvu si vytiskne, podepíše a odešle poskytovateli (zapůjčiteli). Poskytovatel (zapůjčitel) se pak rozhodne, zda dlužníkovi (vydlužiteli) požadovanou zápůjčku poskytne a pokud ano, pošle mu peníze a tím je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem jakožto věřitelem (zapůjčitelem) a dlužníkem (vydlužitelem). V podrobnostech k použití aplikace on-line půjčky a uzavírání smlouvy mezi poskytovatelem půjčky (zapůjčitelem) a dlužníkem (vypůjčitelem) odkazuji na obchodní podmínky . Upozorňuji, že k platnosti smlouvy není třeba úředně ověřený podpis dlužníka (vydlužitele). V rámci právní jistoty však doporučuji dlužníkům, aby svůj podpis nechali na smlouvě úředně ověřit, protože i ověření podpisu může hrát roli v tom, zda poskytovatel (zapůjčitel) dlužníkovi (vydlužiteli) peníze opravdu zapůjčí či nikoli.

Provozovatel aplikace půjčky-on-line ani nikdo z advokátní kanceláře uvedené níže nemá žádné kontakty na poskytovatele zápůjček (zapůjčitele), kteří prostřednictvím této aplika inzerují, že někomu poskytnou půjčku. Je tedy naprosto zbytečné dotazovat se na uvedených kontaktech, proč jste zápůjčku nedostali. Zřejmě proto, že Vám příslušný inzerent zápůjčku poskytnout nechce, jinak by to již udělal.

Velká výhoda smlouvy o zápůjčce vygenerované prostřednictvím aplikace on-line půjčky pro dlužníka (vydlužitele) je, že si ji dlužník (vydlužitel) může bez časového presu přečíst, případně se před jejím podepsání poradit s právníkem, a svobodně se rozhodnout zda smlouvu podepíše či nikoli.

Pro věřitele (zapůjčitele) pak výhodou takto uzavřené smlouvy je, že byla vytvořená z aplikace, na jejímž vývoji se podílela advokátní kancelář Kovář & Šalomoun. V případě neplnění závazků dlužníkem (vydlužitelem) se tak lze obrátit na tuto advokátní kancelář, která zajistí vymožení dluhu.

Aplikace půjčky on-line není primárně kostruována na poskytování spotřebitelských úvěrů, ale jakési občanské výpomoci. Pokud byste chtěli půjčovat peněz podnikatelským způsobem (trvale a opakovaně za účelem dosažení zisku), pak je třeba se seznámit i se zákonem o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb.). Tento zákon nutí poskytovatele spotřebitelských úvěrů plnit vůči dlužníkům (spotřebitelům) velmi mnoho informačních povinností. Tuto smlouvu je možné sice využít jako základ při poskytování spotřebitelských úvěrů, nicméně díky tomu, že jsou stále poskytovatelům spotřebitelským úvěrů přidávány další a další povinnosti, tak nemusí tato smlouva stačit v rámci plnění všech povinností. Pokud byste chtěli poskytovat spotřebitelské úvěry, pak by bylo nejvhodnější, abychom Vám udělali smlouvy na míru podle Vašich potřeb. V takovém případě využijte kontakty uvedené na tomto webu.

Přeji Vám mnoho realizovaných obchodů k Vaší spokojenosti pomocí aplikace on-line půjčky.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. advokát ( http://www.pravnipraxe.com/ )

Vzory
smluv